دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مانوی برگزار می شود

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مقاله مشترک دکتر محمد شکری فومشی (گروه ادیان شرق/ غیرابراهیمی) و کریستیانه رِک (آکادمی علوم گوتینگن و آکادمی علوم برلین ـ براندنبورگ) در دهمین کنفرانس انجمن بین‌المللی پژوهش‌های مانوی در دانشگاه آرهوسِ دانمارک در 10 آگوست 2022 ارائه می‌شود.

دکتر شکری فومشی و کریستیانه رِک با ارائة مقاله‌ای در این کنفرانس زیر عنوان «ستایش سحر و ستایش بِما: بازسازی یک دست‌نوشته دوبرگی فارسی میانه از مجموعه تورفان در برلین»، که از سوی بزرگ‌ترین انجمن مطالعات مانوی برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند. دکتر شکری فومشی، که تنها نماینده ایران در این همایش بین‌المللی است، و کریستیانه رِک به بازسازی دست‌نوشته‌ای از مانویان ایرانیِ آسیای مرکزی می‌پردازند که درباره جشن بِما، بزرگترین رخداد دینی مانویت، است. آنها این متن را، که در آن از ایزدان و رسولان و فرشتگان متعددی یاد شده، با رویکردی نسخه‌شناسانه، زبان‌شناسانه، و متن‌شناسانه بررسی می‌کنند.