ورزش چونان پرورش فضیلت اخلاقی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مقاله «ورزش چونان پرورش فضیلت اخلاقی» نوشته دکتر سید حسن اسلامی اردکانی در نشریه اندیشه فلسفی دانشگاه تربیت مدرس به چاپ رسید. در چکیده این مقاله آمده است:

در حالی که غالباً از منظر سلامتی یا با تأکید بر جنبه‌های اقتصادی به ورزش نگاه می‌شود، در این مقاله، نویسنده می‌کوشد کارکرد اخلاقی ورزش را بررسی کند و ابعاد آن را نشان بدهد. وجود برخی الگوها و نگرش‌های رایج به ورزش و سلطه نگرش پزشکی یا تجاری به آن مانع از توجه به جنبه‌های بنیادین اخلاقی در ورزش شده است. حال آنکه ورزش، به خصوص هوازی و غیر‌رقابتی، با فضایل اخلاقی گره خورده است. با این نگاه، نویسنده این اندیشه را پیش می‌کشد که ورزش استقامتیِ غیر رقابتی در درازمدت سه کارکرد اخلاقی دارد. نخست مایه خودفهمی، خودآگاهی و خودشناسی می‌شود، دوم به تسلط بر بدن، عواطف و هیجانات می‌انجامد و سوم آنکه موجب پرورش فضایل اخلاقی متعددی از جمله شجاعت، نظم، تحمل درد و حکمت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: ورزش هوازی، ورزه اخلاقی، فضایل ورزشی، نظم، تحمل درد.

برای مطالعه کل مقاله اینجا را کلیک کنید.