جاسوس تلفنی منافقین پیرامون فعالیت های جدید اقتصادی دولت سیزدهم

تاریخ انتشار:

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر رویکردها در حوزه اقتصادی و آثار مثبت و منفی آن در بین اقشار جامعه و التهابات موجود ،گروهک منافقین اقدام به جمع آوری اطلاعات در حوزه فعالیت های کلان اقتصادی وطراحی سناریوهای مقابله ای ، تخلیه تلفنی درخصوص قراردادهای منعقد شده نظیر قرارداد 25ساله با چین و قرارداد با روسیه ، نهادها و شرکت های فعال ، شناسایی تجار و بازرگانان و ….  را در دستور کار خود قرار داده و به انحای مختلف از جمله فعالیت های تبلیغاتی و رسانه ای ، افشاگری موارد نقض حریم ها، افشاگری مفاد قراردادها ، وابسته نشان دادن فعالیت های اقتصادی به تبادلات نظامی و… به دنبال اخلال در امنیت اجتماعی می باشد.

با توجه به اینکه تماس های متعددی از سوی این گروهک با اشخاص و چهره های تاثیرگذار برقرار و مورد تخلیه تلفنی قرار گرفته اند ضروری است نسبت به عدم اعتماد به ارتباطات  تلفنی و عدم استفاده غیرامن از فضای مجازی هوشیار باشیم.

لازم به ذکر است منافقین برای تاثیرگذاری  بیشتر بر مخاطبان و انجام تخلیه تلفنی ، اغلب از پوشش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری و دیگر مراکز و محیط های حاکمیتی تاثیرگذار استفاده میکنند.