كلاهبرداری تلفنی از دانشجو با ترفند قرعه كشی عتبات

تاریخ انتشار:

گزارش كلاهبرداری تلفنی از یك دانشجو جهت اطلاع و آشنایی با روش های كلاهبرداران منتشر می گردد:

« شب گذشته ساعت 18:45 از شماره ای شخصی با بنده تماس گرفته شد و مرا به نام خطاب نموده و اظهار داشت از ستاد عتبات تماس گرفته ايم و شما در قرعه كشی اپراتورها برنده شده اید (5 میلیون تومان كمك هزینه عتبات عالیات) كه جهت دریافت جایزه می توانید حواله سفر یا پول نقد را انتخاب كنید. اگر پول نقد می خواهید باید دو شماره كارت به نام خودتان داشته باشید و برای انتقال این جایزه ابتدا بایستی با استفاده از دستگاه عابر بانك ، پرینتی از موجودی حساب هایتان بگیرید و نزد خود نگه دارید (در تمام این مدت كه من به عابر بانك مراجعه كردم تماس این فرد به من وصل بود و می گفت تماس را قطع نكنید و هر سئوالی داشتید می توانید بپرسید، این كار باعث شد عملا من نتوانم با كسی تماس بگیرم یا در خصوص این موضوع مشورت بگیرم)، پس از گرفتن موجودی به من گفت كه برای حواله شدن دو میلیون و پانصد هزار تومان به هر حسابتان باید به شماره كارتی كه می‌دهیم (كه از ستاد عتبات) است، با استفاده از گزینه انتقال وجه كدی را وارد كنید تا حواله انتقال وجه برای شما صادر شود! (در زمان وارد كردن كد ابتدا گفت عدد صفر را وارد كنید تا از نظر بانك حواله محسوب شود و سپس ارقامی را رقم به رقم می خواند و من وارد می كردم كه بعدا فهمیدم در واقع همان رقم انتقال وجه بوده است)، ابتدا این عمل را بر روی كارت حساب بانك ملی‌ كه موجودی كمی داشت انجام دادم (در زمان انتقال جلوی نام گیرنده وجه ، عبارت ستاد عتبات و نام آقای مهدی شجاعی اصل فركوشی قید شده بود)

پس از انجام عملیات برایم پیامك حواله ارسال شد (و متاسفانه من اصلا به شماره ای كه پیامك برای من ارسال شده بود توجه نكردم كه در واقع همان شماره ای بود كه با من تماس گرفته بود!). سپس این عمل را برای حساب بانک مسكن‌ انجام دادم. بعد از اتمام عملیات، علاوه بر آن پیامك حواله كذایی، پیامك برداشت مبلغ دو میلیون و نهصد و … هزار تومان از بانك نیز برایم آمد و این مبلغ از حسابم كسر شد. متاسفانه همانجا متوجه شدم كه از من كلاهبرداری شده است.»

خواهشمند است ضمن حفظ هوشیاری در این خصوص از هرگونه همكاری با كلاهبرداران خودداری نموده و آگاه باشید كه درخواست جهت رفتن پای عابربانك برای دریافت وجه یا جایزه، قطعا كلاهبرداری است.