به همت انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب؛

کتاب «دین در ساحت روشنفکری» منتشر شد

تاریخ انتشار:

کتاب «دین در ساحت روشنفکری» نوشته عبدالرحیم گواهی در تابستان ۱۴۰۱ توسط نشر ادیان، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشر دایان، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب در تابستان ۱۴۰۱ کتاب «دین در ساحت روشنفکری» که توسط عبدالرحیم گواهی تالیف شده است را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال های اخیر آرای بسیاری از طرف روشنفکران دینی معاصر در ساحت اندیشه دینی این مرز و بوم عرضه شده که به نظر نویسنده، برخی از آن‌ها با مبانی مسلم عقل و منطق و استدلال و باورهای وثیق ایرانی _ اسلامی این سرزمین چندان همخوانی نداشته است. دکتر عبدالرحیم گواهی، استاد رشته دین شناسی تطبیقی و تاریخ ادیان، در کتاب «دین در ساحت روشنفکری» سعی کرده‌اند به تعدادی از این عقاید و افکار که برخی از آنها تا حدودی غریب و دور از اعتدال و انصاف دینی/ عقلانی، یا علمی/ آکادمیک‌اند پاسخ گفته و نقاط ضعف و ابهام آنها را برای اندیشمندان و علاقمندان این حوزه بازگو نمایند. کتاب «دین در ساحت روشنفکری» منعکس کننده نظریات خاص و ویژه برخی از روشنفکران دینی همچون سروش، ملکیان، محمد مجتهد شبستری، بازرگان، دینانی و دیگر روشنفکران دینی زمان معاصر در خصوص مسائل متعددی می‌باشد که نویسنده تلاش کرده است به آنها پاسخ دهد. مطالب مطرح شده در این کتاب عموما جهت پاسخ به یک مسأله یا ابهام تدوین شده است، مسائل و ابهاماتی که در این کتاب به آنها پرداخت شده است عموما مطالبی هستند که از زبان برخی از روشن‌فکران دینی عصر معاصر مطرح شده اند.کتاب «دین در ساحت روشنفکری»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشر ادیان، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب در تابستان ۱۴۰۱ کتاب «دین در ساحت روشنفکری» که توسط عبدالرحیم گواهی تالیف شده است را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در سال های اخیر آرای بسیاری از طرف روشنفکران دینی معاصر در ساحت اندیشه دینی این مرز و بوم عرضه شده که به نظر نویسنده، برخی از آن‌ها با مبانی مسلم عقل و منطق و استدلال و باورهای وثیق ایرانی _ اسلامی این سرزمین چندان همخوانی نداشته است.

دکتر عبدالرحیم گواهی، استاد رشته دین شناسی تطبیقی و تاریخ ادیان، در کتاب «دین در ساحت روشنفکری» سعی کرده‌اند به تعدادی از این عقاید و افکار که برخی از آنها تا حدودی غریب و دور از اعتدال و انصاف دینی/ عقلانی، یا علمی/ آکادمیک‌اند پاسخ گفته و نقاط ضعف و ابهام آنها را برای اندیشمندان و علاقمندان این حوزه بازگو نمایند.

کتاب «دین در ساحت روشنفکری» منعکس کننده نظریات خاص و ویژه برخی از روشنفکران دینی همچون سروش، ملکیان، محمد مجتهد شبستری، بازرگان، دینانی و دیگر روشنفکران دینی زمان معاصر در خصوص مسائل متعددی می‌باشد که نویسنده تلاش کرده است به آنها پاسخ دهد. مطالب مطرح شده در این کتاب عموما جهت پاسخ به یک مسأله یا ابهام تدوین شده است، مسائل و ابهاماتی که در این کتاب به آنها پرداخت شده است عموما مطالبی هستند که از زبان برخی از روشن‌فکران دینی عصر معاصر مطرح شده اند.

علاقه‌مندان جهت خرید این کتاب می‌توانند به سایت انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب مراجعه کنند.

مطالب مشابه