به همت انجمن علمی دکتری فرق تشیع؛

نشست علمی با موضوع «رهیافتی به نهضت عاشورا در آثار زیدیه» برگزار می‌شود

تاریخ انتشار:
نهضت عاشورا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، انجمن علمی دکتر فرق تشیع در دانشکده تاریخ نشست علمی با موضوع «رهیافتی به نهضت عاشورا در آثار زیدیه» را روز یک‌شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ با ارائه جناب آقای دکتر سید علی موسوی نژاد، راس ساعت ۱۱ به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌نماید.

محل حضوری نشست در دانشگاه ادیان و مذاهب سالن شهید بهشتی خواهند بود. علاقه‌مندانی که می‌خواهند به صورت غیر حضوری در این نشست حضور یابند می‌توانند از طریق اطلاعات زیر در این نشست شرکت کنند:

لینک ورود به جلسه: https://b2n.ir/z49652
کد دسترسی: 22

رهیافتی به نهضت عاشورا در آثار زیدیه

مطالب مشابه