دفاعیه پایان نامه «ترجمه بخش اول کتاب بودیسم و مقاله ای تحقیقی با عنوان بودا»

تاریخ انتشار:

در این جلسه که آقایان دکتر ابوالفضل محمودی به عنوان استاد راهنما، آقای علیرضا شجاعی استاد مشاور، و  دکتر مهدی لک زایی استاد داور و نیز جمعی دیگر از سایر اساتید و دانشجویان علاقه مند حضور داشتند، ابتدا دانشجو سید مهدی اسدی به ارائه پایان نامه خود در مهلت مقرر پرداخت.

در ادامه این جلسه آقای دکتر مهدی لک زایی، استاد داور ضمن تحسین این پایان نامه، با اشاره به برخی ضعف های ساختاری و ترجمه ای، خواستار رفع آنها شد و به چند نکته اشاره کرد از جمله اینکه تمام اصطلاحات فنی باید بصورت لاتین در پاورقی ذکر شود، به این جهت که خواننده حق دارد راجع به برابر نهاده های نویسنده داوری کند و پشت صحنه­ این ترجمه را ببیند. وی اشکال عمده پایان نامه های ترجمه ای را تحت اللفظی بودن آنها خواند و گفت: ترجمه باید روان و گویای متن باشد.

در پایان این جلسه اساتید و مسئولین پس از شور و مشورت و بررسی نحوه دفاع دانشجو سید مهدی اسدی پایان نامه وی را مورد قبول تشخیص دادند.

 

 

مطالب مشابه