دفاعیه پایان نامه «الگوی مهار خشم در روان شناسی دین و اخلاق اسلامی»

تاریخ انتشار:

در این جلسه که در غیاب دکتر شریفی نیا استاد مشاور، آقایان دکتر فعالی به عنوان استاد راهنما، دکتر قلی زاده استاد داور، دکتر نصیری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و نیز جمعی از دانشجویان علاقه مند حضور داشتند ابتدا دانشجو علی شیرازی به ارائه پایان نامه خود در مهلت مقرر پرداخت.

دانشجوی رشته دین شناسی در دفاع از پایان نامه خود گفت: هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای الگوهای مدیریت خشم در روان شناسی و اخلاق اسلامی بود. این رساله که به روش تحقیق توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که الگوهای ارائه شده در روان شناسی و اخلاق اسلامی در متغیرهایی مانند تغییر محیط، اجتتناب، وقفه اندازی، بخشش و … مشترک هستند. شیرازی افزود: الگوی نهایی ارائه شده در این رساله برگرفته از متن کلام الهی و با عنوان «الگوی احسان» طراحی و تبیین شده است.

در ادامه این جلسه دکتر قلی زاده استاد داور، ضمن تحسین این پایان نامه آن را به لحاظ نو بودن موضوع و جامعیت آن در بررسی مطلب از چندین دیدگاه علمی و دینی قابل توجه و تقدیر دانست. همچنین دکتر فعالی استاد راهنما نیز از این پایان نامه به دلیل بررسی موضوعی نو از دیدگاه روانشناختی و مذهبی و نیز بهره گیری از جداول، نمودارها و سایر ابزارهای شیوه علمی در تحقیق تمجید کرد.

در پایان این جلسه اساتید راهنما، مشاور و داور به همراه معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی وارد شور شدند و پس از بررسی پایان نامه و استماع دفاعیات دانشجو و نحوه دفاع وی این پایان نامه را مورد قبول تشخیص دادند.

 

مطالب مشابه