پایان نامه «بررسی تحلیلی بدعت در سخنان امامان شیعه» دفاع شد

تاریخ انتشار:

در جلسه دفاعیه ای که عصر چهارشنبه 21 مهرماه به همین منظور و با حضور آقایان دکتر علی آقانوری استاد مشاور، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهریزی استاد داور و محمد جاودان به عنوان استاد راهنما و نیز جمعی از دانشجویان علاقه مند تشکیل شد ابتدا دانشجو علیرضا خیری به ارائه پایان نامه خود در مهلت مقرر پرداخت.

وی در دفاع از پایان نامه خود گفت: این نوشتار توصیفی ـ تحلیلی که به بررسی بدعت در سخنان ائمه اطهار (ع) می پردازد نخست از نگاه قرآن به حقیقت و حوزه ی بدعت ها اشاره و سپس به نظرات فریقین و نوع برداشت آنها از بدعت پرداخته که نشانگر نبود وفاق کلی در این زمینه است.

خیری افزود: در این پایان نامه، پس از جمع بندی تعاریف و تکیه بر محورهای مشترک، قیودی که در مرزبندی ماهیت بدعت از غیر آن وجود دارند تبیین و در ادامه اقسام بدعت ها طرح و بررسی شده اند.

این پایان نامه در پایان این جلسه و پس از آن که اساتید راهنما، مشاور و داور به همراه نماینده معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی وارد شور شدند مورد قبول تشخیص داده شد.

 

مطالب مشابه