دفاعیه پایان نامه «بررسی مقایسه ای امامت کلامی و ولایت عرفانی»

تاریخ انتشار:

در ابتدای این جلسه که طی آن دکتر گرجیان در جایگاه استاد راهنما، حجت الاسلام و المسلمین ایمانی، استاد مشاور، دکتر آقانوری استاد داور به همراه جمعی از دانشجویان علاقه مند حضور داشتند، عباس عارفی نژاد دانشجوی رشته شیعه شناسی دانشکده شیعه شناسی از پایان نامه خود با عنوان «بررسی مقایسه ای امامت کلامی و ولایت عرفانی » دفاع کرد.

عارفی نژاد با اشاره به اینکه رساله وی اثری است تطبیقی و مقایسه ای که به بیان امامت از منظر متکلمان و ولایت از منظر عرفا پرداخته، ادامه داد: متکلمان عمدتا مباحث مربوط به امامت و امام را در حوزه رهبری و مرجعیت دینی و قضایی نگریسته اند، عرفا نیز ولایت را بر مشرب عرفانی خود توسعه داده اند تا جایی که ولایت، بیت الغزل عرفان نام گرفته است. عرفانی نژاد در بیان نتیجه این پایان نامه گفت: اصل و اساس ولایت در عرفان با امامت در کلام شیعی در هم آمیخته است.

در پایان این جلسه اساتید راهنما، مشاور و داور، وارد شور شدند و پس از بررسی پایان نامه و استماع دفاعیات دانشجو و  مشاهده نحوه دفاع وی این پایان نامه را مورد قبول تشخیص دادند.

                       

 

مطالب مشابه