جلسه دفاعیه «بررسی و تحلیل یادکردهای ادیان ایرانی در احادیث اهل سنت»

تاریخ انتشار:

در این جلسه که آقایان حجت الاسلام و المسلمین ملک مکان به عنوان استاد راهنما، سید سعیدرضا منتظری در سمت استاد مشاور، دکتر رستمیان و حجت الاسلام و المسلمین فرهودی در جایگاه اساتید داور و نیز جمعی از سایر دانشجویان علاقه مند حضور داشتند، سید حسن رحمانی دانشجوی رشته ادیان غیرابراهیمی  از پایان نامه خود دفاع کرد.

رحمانی در بخشی از دفاع پایان نامه خود با اشاره به باور خود در این رساله بر اینکه در روایات اهل سنت، بیشتر مجوس مورد نظر بوده است نه مانویت و مزدک، تاکید کرد: در این روایات زرتشت پیامبر مجوس، و مجوس ها همان زرتشتیانند و مجوس مانند یهود و نصارا اهل کتاب و یا شبه اهل کتاب است، که همه احکام اهل کتاب را دارا می باشد.

در ادامه این جلسه فرهودی استاد داور ضمن تمجید از این پایان نامه، با اشاره به این مطلب که در این رساله ما با دو مقوله مواجهیم: یکی نگرش اهل سنت و دیگری بازتاب روایات اهل سنت در احکام. آنچه در این رساله باید بررسی می شد مورد اول بود، اما در بعضی موارد می بینیم که رساله به بازتاب ها هم پرداخته است. دانشجو در نوشتن رساله باید حول محور عنوان پایان نامه باشد و از آن فراتر نرود.

در ادامه این نشست، دکتر رستمیان هم با اشاره ای به اصول رساله نگاری نقدی به این رساله زده و گفت: دانشجو در تبیین موضوع باید بنویسد که رساله چه می خواهد بگوید، حدود متن را مشخص کند و اشاره ای هم به فواید نگارش موضوع خود داشته باشد.

سید حسن رحمانی دانشجوی رشته ادیان غیرابراهیمی در پایان این جلسه و پس از آنکه اساتید راهنما، مشاور و داور به همراه معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی برای بررسی پایان نامه و نحوه دفاع وی وارد شور شدند توانست عنوان «قابل قبول» را از ایشان برای پایان نامه خود کسب کند.

مطالب مشابه