دکتر حمیدرضا شریعتمداری خبر داد؛

همایش علمی «بررسی مبانی و رویکردهای فلسفی امام خمینی(قدس سره)» برگزار می‌شود

تاریخ انتشار:

دانشکده فلسفه با هدف  استکشاف و صیانت از بعد عقلیِ دین(اسلام و تشیع) در سپهر دانشگاه ادیان و مذاهب، شکل گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر حمیدرضا شریعتمداری رئیس دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به این که دانشکده فلسفه خود را در همه‌ی توفیقاتش، رهینِ منت امام خمینی(قدس سره) می‌داند گفت:امام خمینی (قدس سره) در دنیای سیاست و رسانه، به عنوان پیشوای انقلاب اسلامی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود و توده‌ی مردم نیز علاوه بر این، ایشان را به‌عنوان مرجع تقلید شیعیان یا اولین ولیّ فقیه در ایران پس از انقلاب اسلامی می‌شناسند و این در حالی است که این شخصیت برجسته علاوه بر مناصب سیاسی و دینی، در برخی دانش‌های دیگر نیز از جمله فلسفه و عرفان چیره‌دست بود و از این توانمندی کمابیش سخن گفته شده است، اما تبیین و تحديد دقیق نوع نگاه امام خمینی(قدس سره) به فلسفه و نیز در میان رویکردهای مختلف فلسفه اسلامی،  تعیین رویکرد خاص ایشان کمتر مورد کندوکاو قرار گرفته است.

این استاد حوزه و دانشگاه با طرح چند سئوال اساسی که آیا ایشان را باید یک فیلسوف متعالیه با گرایش‌های عمیق عرفانی بدانیم؟ آیا ایشان فلسفه را به عنوان دانشی برهانی که جویای حقیقت است، می‌شناخت یا متکلم و الهیدانی بود که دغدغه‌ی اصلی‌اش دین با حقیقت دینی بود، نه مطلق حقیقت، و به فلسفه، نگاهی کلامی داشت؟ نگاه او به فلسفه‌های مشاء و اشراق چه بود؟ آیا با فلسفه‌های نوینِ غربی، آشنایی داشت؟ ادامه داد؛ دانشکده فلسفه که با هدف  استکشاف و صیانت از بعد عقلیِ دین(اسلام و تشیع) در سپهر دانشگاه ادیان و مذاهب، شکل گرفت، خود را در همه‌ی توفیقاتش، رهینِ منت امام خمینی(قدس سره) می‌داند، پس طبیعی است که وظیفه‌ی خود بداند که مطالعه و نشستی علمی باهدف ژرفنگری در رویکرد فلسفیِ امام خمینی(قدس سره)، برگزار کند. ازاین رو، به صدد برآمد تا در آبان ماه ۱۴۰۱ و در آستانه‌ی روز جهانی فلسفه، همایشی را تحت عنوان «بررسی مبانی و رویکردهای فلسفی امام خمینی(قدس سره)» برگزار نماید.

دکتر شریعتمداری افزود؛ از همه‌ی کسانی که دل در گرو فلسفه دارند و جویای شناخت و شناساندن بیشترِ امام خمینی(قدس سره) در ابعاد معرفتی هستند، دعوت می‌نماییم تا با حضور علمی خود در این همایش، یاریگر ما در بسط فلسفه و فلسفه‌ورزی در روزگار ما باشند.

مطالب مشابه