مطالعات اسلامی زن و خانواده

تاریخ انتشار:
islamic studies

گروه مطالعات اسلامی زن و خانواده درصدد است تا موضوعات زن و خانواده را از نگاه آیات و روایات و تاریخ اسلام مورد بررسی قرار دهد. پژوهشگران گروه مطالعات اسلامی زن و خانواده،‌ ضمن دغدغه‌مندی نسبت به جایگاه زنان در بستر تحولات اجتماعی، در تلاش هستند الگوی کارآمد زن را به تأسی از زنان بزرگ ادیان ابراهیمی، با ادبیات علمی و روزآمد تبیین و ترسیم کنند.