دیدار علمی - فرهنگی

بازدید ریاست محترم دانشکده تاریخ از دانشگاه های کشور عراق

تاریخ انتشار:

در سفر ریاست محترم دانشکده تاریخ به کشور عراق ، جلساتی با مسیولین دانشگاه بغداد تشکیل گردید  و در ان به بیان  زمینه های همکاری دانشکده تاریخ با گروه های تاریخی در دانشگاه بغداد ،مسائلی چون استفاده از ظرفیت اساتید در بحث پایان نامه ها و برگزاری نشست های علمی و چاپ مقالات در نشریه های دو دانشگاه پرداخته و   بحث و گفتگو شد .            

                                                                       

مطالب مشابه