جلسه صمیمانه جناب دکتر حسینی با مدیران و کارشناسان دانشکده تاریخ

تاریخ انتشار:

جناب دکتر حسینی ، ریاست محترم دانشکده تاریخ ، شنبه 7 خرداد 1401 ، دیداری صمیمی با مدیران و کارشناسان و کارکنان دانشکده تاریخ همراه با صرف صبحانه کاری داشتند.

ایشان در ضمن این جلسه صمیمی که با هدف قرابت بیشتر و صمیمیت و همدلی اعضای دانشکده برگزار شد نکاتی در جهت بهبود عملکرد مثبت و ارتقای کارایی اعضا و دانشکده مطرح کردند.

دکتر حسینی مطرح کرد : دانشجویان عراقی ، مجاورین اهل بیت هستند و اکرام و احترام ایشان در حکم تکریم اهل بیت علیهم السلام است لذا در جهت رفع حوائج ایشان و کمک در مسائل ایشان باید کوشید و نهایت اهتمام را بذل کرد.

رئیس دانشکده تاریخ بیان داشت : رعایت نظم کاری ، تعامل مثبت و محترمانه با دیگر اعضای دانشکده ، اکرام و نهایت کوشش در رفع حوائج مراجعین و دانشجویان عزیز ، بذل سعی در ادای وظایف و درخواست های محوله به ایشان ، باید بیش از پیش سرلوحه کار اعضای دانشکده قرار بگیرد.

ایشان همچنین بار دیگر از زحمات جناب دکتر زرقانی در سمت جدید ایشان تقدیر کرد و خیر مقدم مجددی به مدیران شایسته جدید ، جنابان آقایان دکتر زارع و دکتر بیگدلی ، ابراز داشتند و این نوید را دادند که با تلاش این سه بزرگوار دانشکده تاریخ و به طبع دانشگاه ادیان و مذاهب به اهداف عالیه خود نزدیک تر خواهد شد.

این جلسه به صرف صبحانه کاری  با فضایی گرم و صمیمانه همراه بود و هریک از اعضا فرصت بیان دغدغه ها و پیشنهادات خود را داشت و در پایان جناب دکتر حسینی ضمن تقدیر از زحمات کادر و قبول دعوت ، قول برگزاری بیشتر از این دست جلسات را در جهت نزدیکی بیشتر قلوب و انتقال نکات مهم کاری مستحدثه ، بیان داشتند.

مطالب مشابه