شهادت تسلیت باد

تاریخ انتشار:

من أحب لله و أبغض لله و أعطي لله فهو ممن كمل إيمانه

امام جعفر صادق (ع) : هر كه براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد و براي خدا عطاء كند ، از كساني است كه ايمانش كامل است .

اصول كافي ، ج ۳ ، ص ۱۸۹

مطالب مشابه