ارتباط مستقیم با سرپرست دانشکده رسانه و ارتباطات

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشجویان دانشکده رسانه و ارتباطات می‌توانند هرگونه انتقاد، پیشنهاد و نظر خود را از طریق ایمیل facultyofmedia@urd.ac.ir به صورت مستقیم با سرپرست دانشکده رسانه و ارتباطات در میان بگذارند.

گفتنی است مسئولان بخش‌های مختلف دانشگاه هریک با معرفی مسیرهای ارتباطی می‌کوشند ارتباط خود را با دانشجویان نزدیک‌تر کرده و از نظرات، پیشنهادها و انتقادات آنان مطلع گردند.

مطالب مشابه