برگزاری مصاحبه

برگزاری مصاحبه آزمون سراسری

تاریخ انتشار:

مصاحبه مقطع دکتری آزمون سراسری وزارت علوم دانشکده عرفان دانشگاه ادیان در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 1401/04/08 لغایت 1401/04/09 با حضور دو گروه مصاحبه کننده برگزار شد.

گروه‌ اول مصاحبه کننده جناب آقای دکتر رحمان بوالحسنی، جناب آقای دکتر امیر جوان‌آراسته و جناب آقای دکتر سیدمحمد روحانی و گروه دوم جناب آقای دکتر مصطفی فرهودی، جناب آقای دکتر علی فضلی و جناب آقای دکتر محمدمهدی علیمردی سوالات خود را از دانشجویانی که از طریق آزمون سراسری دانشگاه ادیان و مذاهب را بعنوان اولویت خود انتخاب کرده بودند، پرسیدند.

دانشجویانی که به مصاحبه دعوت شده‌ بودند، در دو رشته تصوف و عرفان اسلامی و عرفان امام خمینی (ره) با هم به رقابت پرداختند.

قابل ذکر است که نتیجه مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

مطالب مشابه