سی ام آذرماه دفاع می شود:

(صفات)انبیاء اولوالعزم از دیدگاه شیعه اثنی عشری و اشاعره

تاریخ انتشار:

به گزارش مر کز اطلاع رسانی و روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب اطلاعات مربوط به این جلسه به شرح زیر است:

عنوان: (صفات)انبیاء اولوالعزم از دیدگاه شیعه اثنی عشری و اشاعره

دانشجو: راضیه فرازمند                            

استاد راهنما: دکتر محمد ملک مکان

استاد مشاور: حجت الاسلام دکتر مصطفی کاظمی

استاد داور: دکتر نعیمه پور محمدی

زمان: سه شنبه: 30/09/95  ساعت: 12:30

مکان: سالن شهید بهشتی

مطالب مشابه