موضوعات پیشنهادی پایان نامه

تاریخ انتشار:

بسمه تعالی

موضوع پایان‌نامه، نشان دهنده گرایش علمی دانش پژوه و پیوند دهنده‌ی وی  به حوزه‌های مختلف پژوهش می‌باشد. دانشجویان می‌باید موضوع پایان‌نامه را از همان آغاز تحصیل در ذهن خود بپرورانند و در مورد آن به تحقیق و تفحص و رایزنی با استادان و محققان بپردازند. این امر در انجام بموقع و نیز تضمین کیفیت پایان‌نامه موثر خواهد بود.

از آنجا که انتخاب موضوع پایان‌نامه یکی از چالش‌های مهم و اصلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشد، گروه شیعه شناسی در نظر دارد در جلسات هفتگی خود، از اعضای هیئت علمی، جویای معرفی موضوعات مناسب برای پایان‌نامه و رساله بشود.

 در جلسه گروه شیعه شناسی مورخ  ۱۷ آبان ۱۳۹۹ دکتر حمیدرضا شریعتمداری، رئیس دانشکده فلسفه و عضو هیئت علمی گروه شیعه شناسی موضوعات زیر را به دانشجویان رشته شیعه شناسی پیشنهاد کرد:

ـ «کاربست‌های محتمل عقل در دین»؛ این موضوع علاوه بر اینکه می تواند به صورت کلی مورد تحقیق قرار گیرد، قابل تطبیق بر عالمان و مکاتب کلامی مختلف نیز است؛

ـ «نسبت ولایت با توحید و عدالت»؛

ـ «شاخصه‌های جریان‌های گنوسی و تطبیق آنها بر فرق شیعی»

ـ «مبانی و مظاهر دینداری عاقلانه در سنت شیعی»؛ این موضوع هم به صورت کلی می‌تواند مورد تحقیق قرار گیرد، هم قابل تطبیق بر تک تک عالمان دینی است.

اغلب موضوعات فوق می تواند به صورت مقایسه ای، هم میان عالمان و مدارس شیعی و هم میان عالمان و مدارس سنی و شیعه مورد بررسی قرار بگیرد.

در ضمن علاقه‌مندان به موضوعات فوق جهت تبیین مسئله و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به استاد مربوطه مراجعه فرمایند.

مطالب مشابه