موضوعات پیشنهادی پایان نامه

تاریخ انتشار:

بسمه تعالی

موضوع پایان‌نامه، نشان دهنده گرایش علمی دانش پژوه و پیوند دهنده‌ی وی  به حوزه‌های مختلف پژوهش می‌باشد. دانشجویان می‌باید موضوع پایان‌نامه را از همان آغاز تحصیل در ذهن خود بپرورانند و در مورد آن به تحقیق و تفحص و رایزنی با استادان و محققان بپردازند. این امر در انجام بموقع و نیز تضمین کیفیت پایان‌نامه موثر خواهد بود.

از آنجا که انتخاب موضوع پایان‌نامه یکی از چالش‌های مهم و اصلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشد، گروه شیعه شناسی در نظر دارد در جلسات هفتگی خود، از اعضای هیئت علمی، جویای معرفی موضوعات مناسب برای پایان‌نامه و رساله بشود.

 در جلسه گروه شیعه شناسی مورخ  24 آبان ۱۳۹۹ دکتر محمدحسن نادم، رئیس دانشکده شیعه شناسی موضوعات زیر را به دانشجویان رشته شیعه شناسی پیشنهاد کرد:

ـ «بررسی مقایسه‌ای روایات مدح و ذم کلام و متکلمین» این موضوع علاوه بر اینکه می تواند به صورت کلی مورد تحقیق قرار گیرد، قابل تطبیق بر کتاب‌های مختلف نیز است؛ برای نمونه «بررسی مقایسه‌ای روایات مدح و ذم کلام و متکلمین در کتاب کافی و کتاب‌های شیخ صدوق» یا «بررسی مقایسه‌ای روایات مدح و ذم کلام و متکلمین در رجال کشی و رجال نجاشی» و…

ـ «بررسی مسائل کلامی از نگاه جریان‌های فکری معاصر» علاوه بر بررسی مسائل کلامی، روش کلامی جریان‌های فکری معاصر نیز می‌تواند موضوع قرار گیرد. این موضوع همچنین قابل تطبیق بر افراد مختلف از جریان‌های گوناگون نیز می‌باشد.

در ضمن علاقه‌مندان به موضوعات فوق جهت تبیین مسئله و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به استاد مربوطه مراجعه فرمایند.

مطالب مشابه