شورای دانشکده

اولین جلسه شورای دانشکده در سال جدید برگزار شد.

تاریخ انتشار:

روز دوشنبه 30 خردادماه 1401 اولین جلسه شورای دانشکده شیعه شناسی با حضور مسئولان و مدیران و اعضای گروه های علمی در سال جدید برگزار گردید. در این جلسه مسائل و موضوعات جاری مربوط  به طرح ها و برنامه های آموزشی،‌ پژوهشی و همچنین سلسله جلسات دیدار با مراکز و موسسات همسو مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفته و اعضای محترم گروه هر کدام نقطه نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند.

 

 

مطالب مشابه