نشست هم اندیشی

نشست هم اندیشی درخصوص بررسی برگزاری دوره های ارشد در مناطق مختلف کشور

تاریخ انتشار:

در این نشست که به میزبانی دانشکده مذاهب برگزار گردید جناب آقای دکتر اکبر باقری سرپرست دانشکده مذاهب و جناب آقای دکتر جواد لطفی سرپرست دانشکده شیعه شناسی در خصوص ظرفیت های موجود برای برگزاری رشته های پر متقاضی دانشکده ها و جذب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، در شهرهای سایر مناطق کشور هم‌اندیشی نمودند. در جلسه مذکور جناب آقای مشفقی پور سرپرست معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده شیعه شناسی و جناب آقای شریفات معاون آموزشی پژوهشی دانشکده مذاهب و جناب آقای مهدی صداقت دبیر گروه مذاهب فقهی و جناب آقای روح الله ساری پور کارشناس آموزشی پژوهشی دانشکده مذاهب حضور داشتند و درخصوص جذب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و فعال کردن نمایندگی مراکز چند استان با یکدیگر همفکری نمودند.

 

مطالب مشابه