انتصاب مدیران جدید سه گروه در دانشکده ادیان

تاریخ انتشار:

با صدور احکامی توسط ریاست دانشگاه ادیان، مدیران جدید گروههای سه گانه دانشکده ادیان منصوب شدند. بر این اساس، به مدت دو سال، آقای دکتر باقر طالبی دارابی به مدیریت گروه دین پژوهی و آقای دکتر فومشی به مدیریت گروه ادیان غیرابراهیمی و اقای دکتر بهروز حدادی به مدیریت گروه ادیان ابراهیمی انتخاب شدند. مدیریت سایت دانشکده انتصاب مدیران جدید را تبریک گفته و برای انان از خداوند آرزوی موفقیت دارد.

مطالب مشابه