در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه شد:

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی و نقد یوگای رایج در ایران»

تاریخ انتشار:

در جلسه دفاعیه ای که عصر سه شنبه 11 آبان ماه به همین منظور و با حضور آقایان حجت الاسلام و المسلمین طالبی استاد مشاور، دکتر موحدیان عطار به عنوان استاد راهنما، دکتر زروانی استاد داور، دکتر نصیری معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی و نیز جمعی از دانشجویان علاقه مند تشکیل شد، ابتدا دانشجو علی محمد پور ابراهیم به ارائه پایان نامه خود در مهلت مقرر پرداخت.

 

وی با بیان چکیده ای در دفاع از پایان نامه خود گفت: یکی از جریان هایی که در ایران رشد چشم گیری یافته، مکتب یوگه است. یوگه یکی از مکتب های فلسفی هند و در زمره مکاتب راست باور (آستیکه) هندویی است. این مکتب در دهه چهل وارد ایران شد و در سال 1374 با رسمیت یافتن آن از سوی سازمان تربیت بدنی رشد فزون تری به خود گرفت.

پور ابراهیم افزود: در این پایان نامه، پس از جمع بندی نتایج تحقیقات میدانی و مصاحبه ها و بررسی منابع موجود درباره یوگه به این نتیجه رسیده است که یگه رایج در ایران دارای نارسایی های فراوانی است و با یگه کلاسیک (پتنجلی یوگه) فاصله بسیاری دارد.

در ادامه این جلسه دکتر زروانی استاد داور در سخنانی با ابراز خوشحالی از نگارش پایان نامه ای با این موضوع که نیاز به تحقیق و نگارش درباره آن از مدت ها قبل احساس می شد گفت: یکی از مشکلاتی که در این پایان نامه مشهود است نبود امکان نقد پذیری رساله است و اگر این پایان نامه تنها به بحث آسیب شناسی یوگا در ایران و البته به طور مفصل تر می پرداخت بهتر و امکان نقد هم  فراهم تر بود.

 حجت الاسلام و المسلمین طالبی استاد مشاور نیز ضمن تحسین تلاش این دانشجو در انجام تحقیقات میدانی گسترده و مصاحبه های حضوری و صریح با فعالان یوگا این پایان نامه را مطلوب ارزیابی کرد.

این پایان نامه در پایان این جلسه و پس از آن که اساتید راهنما، مشاور و داور به همراه معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی وارد شور شدند مورد قبول تشخیص داده شد.

 

مطالب مشابه