برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه مقایسه آئین قربانی در ادیان ابراهیمی

تاریخ انتشار:

 در این جلسه که آقایان دکتر عبدالرحیم سلیمانی به عنوان استاد راهنما، دکتر حسین سلیمانی استاد مشاور، و دکتر مهراب صادق نیا استاد داور و نیز تنی چند از اساتید و دانشجویان علاقه مند حضور داشتند، در ابتدا دانشجو احمد آقایی میبدی به ارائه پایان نامه خود در مهلت مقرر پرداخت.

وی با اشاره به برخی مباحث مقدماتی پیرامون قربانی، نظیر تعریف و پیشینه قربانی، به بررسی اجمالی معنا و مفهوم قربانی و جایگاه آن در ادیان ابراهیمی پرداخت و ضمن بررسی مقایسه ای آئین قربانی در ادیان ابراهیمی گفت: قربانی در یهودیت، اساس شریعت یهودی را تشکیل می دهد و در مسیحیت، اساس دیانت مسیحی را؛ اما در اسلام قربانی نه جزء اصول دین است و نه جزء فروع، بلکه یکی از مناسک حج است.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهراب صادق نیا، ضمن تحسین این پایان نامه به  بیان نکاتی در باره اصول ارائه پایان نامه پرداخت و تصریح کرد: دانشجو باید بداند که در جلسه دفاعیه نه او ارزیابی می شود و نه استاد راهنما، بلکه متن پایان نامه است که مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

استاد داور این دفاعیه، اشاره ای نیز به اهمیت دفاع دانشجو در جلسه دفاعیه کرد و افزود: آنچه دانشجو در این جلسه باید مطرح کند خلاصه پایان نامه نیست، بلکه منطق حاکم بر بحث، دشواری های کار دانشجو، چرایی و هدف نگارش رساله است.

در پایان این جلسه اساتید و مسئولین پس از شور و مشورت و بررسی نحوه دفاع دانشجو احمد آقایی میبدی، پایان نامه وی را مورد قبول تشخیص دادند.

مطالب مشابه