دکتر نعیمه پورمحمدی؛ سقط جنین دارای معلولیت؛ آری یا خیر؟

تاریخ انتشار:

دکتر نعیمه پورمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، در روز چهارشنبه 5خرداد، ساعت 22 در صفحه اینستاگرام کمپین معلولان به آدرس dscampaign.@ به ارائه نظریات و معرفی کتاب شان خواهند پرداخت. در این جلسه اخلاقی بودن آزمایش غربالگری و سقط جنین گزینشی به چالش کشیده می‌شود.

مطالب مشابه