مدیر کل امور آموزشی

تاریخ انتشار:

برنامه‌ریزی و بهره‌برداری مطلوب از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی در جهت توسعه، ارتقاء و بهبود سطح آموزشی دانشگاه
برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی
طرح مسائل و مشکلات آموزشی در شورای آموزشی
انجام کلیه امور مربوط به پذیرفته‌شدگان و دانش‌آموختگان دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، دوره‌های آزاد و مجازی
ایجاد هماهنگی میان دانشکده‌ها و مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه در مورد فعالیت‌های امور آموزشی
مطالعه و بررسی سالانه نیازها و تجهیزات کمک آموزشی و ارائه آن به مراجع ذیربط
فراخوان دوره‌های آموزش آزاد و مجازی و پیشنهاد برگزاری دوره‌های جدید آموزش آزاد و رشته‌های مجازی جدید به مسئولین مربوطه
برقراری ارتباط مستمر و مداوم با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور به منظور اطلاع از تعداد داوطلبان و شرایط ویژه مورد نظر در خصوص پذیرش دانشجو و دریافت پیشنهاد‌های آن‌ها و انعکاس در دفترچه‌ها و اطلاعیه‌های مربوطه
اجرای امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم دانشگاه با همکاری واحدهای مربوطه
بررسی و اظهار نظر در خصوص درخواست دانشکده‌ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید و ارائه آن به شورای دانشگاه
نظرخواهی از دانشکده‌ها در خصوص تغییرات برنامه‌های آموزشی