دانشکده زن و خانواده برگزار می‌کند؛

مدرسه زمستانی روش

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛مدرسه زمستانه (متوسطه) در ادامه مدرسه تابستانه (مقدماتی) روش و باهدف آموزش و ارتقای مهارت­های روشی دانشجویان برگزار می‌­شود. در مدرسه زمستانه روش کلیات اساسی روش پژوهش کمی، کیفی و مطالعات اسلامی معرفی شد و اکنون در مدرسه متوسطه به مهارت­‌های اساسی جمع­‌آوری داده­‌ها پرداخته خواهد شد.

 دکتر دهقان در کارگاه روش پژوهش حدیثی علاوه بر معرفی منابع حدیثی معتبر به روش مشهور در بررسی دلالی و سندی روایات در علوم حدیث و همچنین به روش‌های جدید در پژوهش‌های حدیثی می­‌پردازند. در کارگاه پژوهش‌­های لغوی با نقد بسنده کردن به معاجم لغوی برای کشف معنای الفاظ در متون دینی به اهمیت بررسی استعمال‌ها و منابع و چگونگی این بررسی می­‌پردازند.

خانم دکتر خراسانی با مبحث اصول مصاحبه­‌های کیفی به اهمیت مصاحبه، صورت­بندی سؤالات مصاحبه، ارتباط سؤالات مصاحبه با ادبیات پژوهش و دانش محقق، نحوه مواجهه با مشارکت­ کنندگان پژوهش، مهارت­‌های پیش­راندن مصاحبه و … می­‌پردازند. در بحث اصول کدگذاری به تعریف کدگذاری، اصول کدگذاری، انواع کدگذاری، نحوه کدگذاری، دسته­‌بندی کدها و تبدیل آن‌ها به مفاهیم، دسته­‌بندی مفاهیم و تبدیل آن‌ها به مؤلفه و مقوله آموزش داده می­‌شود.

آقای دکتر آینه­‌چی در مبحث آشنایی با روش­های کمی گردآوری داده‌­ها به انواعی از روش‌های جمع‌­آوری داده‌­ها در پژوهش‌­های کمی می­‌پردازند. در بحث اصول تحلیل آماری به انواع روش­‌های کمی تحلیل داده‌­های کمی، استخراج نتایج و نحوه تفسیر آن‌ها پرداخته خواهد شد.

مطالب مشابه