معاونت پژوهش دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌کند؛

نشست علمی؛تجربه زیسته یک جامعه شناس فرهنگ در سه حوزه علمی

تاریخ انتشار:

نشست علمی؛ «تجربه زیسته یک جامعه‌شناس فرهنگ در سه حوزه علمی:آلمان، سوئیس و ترکیه؛گزارشی از چهل روز حضور آکادمیک در سه کشور» برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ نشست علمی؛ «تجربه زیسته یک جامعه‌شناس فرهنگ در سه حوزه علمی: آلمان، سوئیس و ترکیه گزارشی از چهل روز حضور آکادمیک در سه کشور» با سخنرانی دکتر باقر طالبی دارابی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.
این نشست  به همت معاونت پژوهش دانشگاه روز دوشنبه 20 دی ماه 1400 ساعت  10 در سالن شهید بهشتی به‌صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

برای حضور در این نشست کلیک کنید

 

 

مطالب مشابه