دانشکده زن و خانوده برگزار می‌کند.

نشست های علمی به مناسبت هفته پژوهش

تاریخ انتشار:

 دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب برنامه‌های خود به مناسبت هفته پژوهش را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب با تبریک فرا رسیدن هفته پژوهش به عموم طالبان علم و دانش، با اعلام برنامه‌های این دانشکده به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش،از اساتید و دانشجویان دعوت کرد تا با حضور خود رونق بخش این محافل علمی باشند.

مطالب مشابه