حضور دکتر سهرابی‌فر در کنفرانس بین‌المللی:

تلقی های مختلف از مکان مقدس در دوره کرونا در ایران

تاریخ انتشار:

دکتر وحید سهرابی‌فر عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با مقاله «تلقی‌های مختلف از مکان مقدس در دوره کرونا در ایران» در کنفرانس بین‌المللی «مطالعات خاورمیانه و اسلام‌شناسی» که روز جمعه 11 تیرماه 1400 در فضای مجازی برگزار شد، شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر وحید سهرابی‌فر عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با مقاله «تلقی‌های مختلف از مکان مقدس در دوره کرونا در ایران» در کنفرانس بین‌المللی مجازی «مطالعات خاورمیانه و اسلام‌شناسی» که از سوی دانشگاه مارسی فرانسه برگزار شد، شرکت کرد.

 

در چکیده این مقاله آمده است:

كوويد 19 تغييرات بسياري را در ساحت‌هاي مختلف زندگي بشر ايجاد كرده است. ازجمله این ساحت‌ها، مباحث الهیاتی است که بررسی آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مباحث الهیاتی، کرونا باعث شکل‌گیری سؤالات جدی در موضوعات مانند مسئله شر، اوصاف الهی و … شده است. از سوی دیگر، شیوع این پاندمی، تغییراتی را در نحوه برگزاری مناسک دینی پدید آورده است.

با این حال، مسئله‌ای که کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است، تلقی‌های مختلف در باب مفهوم «مکان مقدس» است. این مسئله خود را در قالب چالش باز یا بسته بودن مکان‌های مقدس در زمانه کرونا نشان داد. درحالی‌که گروهی با استناد به دارالشفا بودن مکان‌های مقدس، خواستار باز بودن آنها در دوران اوج کرونا بودند، نگاهی بدیلی مطرح شد که مقدس بودن این مکان‌ها را به معنای معاف بودن آنها از قوانین طبیعت نمی‌دانست و دارالشفا بودن این مکان‌ها را نیز به جنبه روحانی و معنوی انسان ـ و نه لزوماً ساحت مادی ـ مرتبط می‌دانست.

مطالب مشابه