جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

تطبیقات نظریة الإدارة العامة فی شبكة الإعلام العراقی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد محمد عبدالحسین سلمان دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب با موضوع «تطبیقات نظریة الإدارة العامة فی شبكة الإعلام العراقی»، دکتر میثم ایرانی به عنوان استاد راهنما و دکتر سید مرتضی اسمعیلی طباء به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

در حال حاضر مدیریت در سیستم نهادی بسیار مهم است و به همین دلیل توجهی که سازمان‌ها به مدیریت می‌کنند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است، زیرا تأثیر مدیریت، چه منفی و چه مثبت، مهم‌تر از تأثیر سایر عناصر سرمایه است. این واقعیتی است که مدیریت یک فرایند مداوم است که از مفاهیم و روش‌های علمی پشتیبانی می‌کند و هدف آن دستیابی به نتایج محدود با استفاده از منابع موجود است. تغییرات بزرگی که در علم مدیریت رخ داد، منجر به ظهور مکاتب علمی اداری مدرن به عنوان یک نقطه ورود به نگرش‌ها و مشکلات اداری با استفاده از یک روش علمی در انواع مؤسسات از جمله نهاد رسانه شد. از این رو، این مطالعه برای احاطه بر نظریه مدیریت دولتی و ارتباط آن با مدیریت نهادهای رسانه‌ای آغاز شد و (شبکه رسانه‌ای عراق) برای بررسی اهمیت مدیریت الکترونیکی که عمدتاً از فناوری اطلاعات استفاده می‌کند، انتخاب شد. با دستیابی به اهداف مطلوب و بررسی چگونگی کمک مدیریت دولتی به سادگی، شفافیت، از بین بردن موانع و بوروکراتیک کلاسیک اداری در سازمان رسانه‌ای با پاسخ دادن به سؤال، در شبکه رسانه‌ای عراق استفاده شد. برای پاسخ به سؤال از برنامه درسی تخصصی استفاده شد که یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که با توجه به رویکرد توصیفی، اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند. با پیروی از رویکرد توصیفی که از طریق آن دیدگاه‌های متخصصان و محققان در مورد موضوع تحقیق مشخص می‌شود. سپس محقق برای همه رویدادهایی که از طریق اطلاعاتی که کسب کرده یا از طریق مطالعات و تحقیقات قبلی که محقق علمی مطالعه کرده است، یک فرآیند رتبه‌بندی انجام می‌دهد. یکی از مهم‌ترین نتایج حاصل از مطالعه این است که برنامه‌های علمی دقیق وجود دارد که اجرای آنها بستگی به توانایی‌های انسانی و مادی دارد و هم‌چنین نشان داد که مجموعه‌ای از معیارها وجود دارد که مدیریت بالاتر شبکه بر اساس آنها انجام می‌شود و متکی است که توسط ریاست شبکه در انتخاب کادر خود نشان داده می‌شود. ازجمله نتایج منفی این است که هیچ محیط کاری جهت تشویق برای تصمیم‌گیری مهم که به غلبه بر موانع کمک می‌کند، وجود ندارد. نتایج مطالعه نشان داد که به طور دوره‌ای و منظم نظارت انجام نمی‌شود و هیچ استاندارد مشخصی در زمینه کنترل وجود ندارد.

مطالب مشابه