از سوی دانشکده رسانه و ارتباطات؛

نشست معرفی کتاب أعلام داعش برگزار می شود.

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشکده رسانه و ارتباطات، نشست معرفی کتاب «أعلام داعش» نوشته حیدر نصرت کامل دانشجوی عراقی رشته رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب را برگزار می‌کند.

در این نشست علمی، عبدالمحمد شریفات به عنوان کارشناس درباره این اثر سخن خواهد گفت.

گفتنی است این نشست روز شنبه 29 خردادماه 1400 ساعت 12 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

مطالب مشابه