با حضور دکتر محمدکاظم رحمتی:

پژوهش های پروفسور دون استوارت بررسی شد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمدکاظم رحمتی در نشست علمی «اهمیت روش در مطالعات شیعه‌شناسی با تکیه بر تحقیقات استوارت» که از سوی معاونت پژوهشی دانشکده شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود گفت: در میان مطالعات شیعه‌شناسی، تحقیقات انجام شده توسط استاد ارجمند دون استوارت، استاد دانشگاه اموری اهمیت خاصی دارد. تمرکز اصلی مطالعات ایشان زندگی و حیات فرهنگی و اجتماعی شهید ثانی، حسین بن عبدالصمد حارثی و شیخ بهایی است. وی با بررسی زندگی این سه فقیه برجسته سعی در تحلیل نقش تاریخی آنها در تحولات عصر صفویه دارد.

رحمتی افزود: مقالات نوشته شده توسط استوارت بر چند جنبه تمرکز دارد: نخست تحلیل تاریخی رساله‌ها و آثار نوشته شده توسط شهید ثانی و حسین بن عبدالصمد حارثی با تأکید بر تحلیل آنها در بافت تاریخی. نکته بعدی توجه شکل و اسلوب نگارش توسط شهید ثانی است. این مطلب که شهید ثانی در تألیف برخی از آثار خود چه مشی و شیوه‌ای داشته و از چه منابعی بهره برده است، نکاتی را از حیات فرهنگی زندگی او مشخص می‌کند. به نحو مشخص استوارت درباره کتاب منیه المرید و رساله کم‌حجم کشف الریبه بحث کرده و اسلوب نگارش آنها را به بحث نهاده است.

وی هم‌چنین گفت: نکته مهم و پایانی کاربست شیوه های نقد تاریخی در ارزیابی برخی گزارش‌های تاریخی از جنبه‌های زندگی شهید ثانی است. توجه به نقد درونی و بیرونی در بررسی برخی اخبار تاریخی خاصه ماجرای شهادت شهید ثانی منجر به تحلیل دقیق‌تری از ماجرا و یافت شدن گزارش‌های دو شاهد عینی از حوادث پایانی زندگی شهید ثانی شده است.

رحمتی در پایان سخنان خود اشاره کرد: سه جنبه در مطالعات استوارت در زندگی شهید ثانی را می‌توان چنین برشمرد: «تفسیر متن در بافت تاریخی»، «جنبه‌های مغفول در مطالعات اسلامی با تکیه بر مسئله اسلوب نگارش و سرانجام» و «به کار گیری عملی روش‌های نقد تاریخی در بررسی برخی اخبار تاریخ درباره زندگی شهید ثانی».

گفتنی است این نشست علمی روز دوشنبه 20 اردیبهشت‌ماه 1400 ساعت 22 در فضای مجازی برگزار شد.

مطالب مشابه