دکتر احمد بهشتی‌مهر مطرح کرد:

شیعه پژوهی و تشیع پژوهی دو حوزه متفاوت از هم است

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در نخستین نشست از سلسله‌نشست‌های «تشیع و مستشرقان» با عنوان «مطالعات تشیع در مجامع آکادمیک مغرب‌زمین» که روز دوشنبه 30 فروردین‌ماه 1400 از سوی دانشکده شیعه‌شناسی به صورت مجازی برگزار شد، دکتر احمد بهشتی‌مهر به ایراد سخنرانی پرداخت.

دکتر بهشتی‌مهر در ابتدای این نشست به بحث تمایز بین دو مفهوم شیعه و تشیع پرداخت و تأکید کرد: حوزه شیعه‌پژوهی و تشیع‌پژوهی دو حوزه متفاوت از هم است. شیعه‌پژوهی بیشتر با حوزه مطالعات اجتماعی شیعه مرتبط است و مطالعات مردم‌شناسانه در پی آن است و بر خلاف آن، تشیع‌پژوهی به آرا و اندیشه‌ها مرتبط است. لذا کسی که تصمیم دارد این حوزه پژوهشی را دنبال کند، باید به این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی در ادامه به پیشن‌نیازهای ورود به مباحث مطالعاتی درباره مستشرقان پرداخت و گفت: محقق این حوزه باید مباحث را به صورت تخصصی در این حوزه پیگیری کند و کلی‌گویی و بحث خارج از فضای آکادمیک و بدون روش، نتیجه چندانی عاید نخواهد کرد.

بهشتی‌مهر افزود: یکی از جنبه‌هایی که می‌تواند به پژوهشگر کمک کند، تمرکز بر موضوعات خاصی است که آنها کار کرده‌اند و یا این‌که بر شخصیت‌های آنها تمرکز شود و تحلیلی دقیق از پژوهش‌های آنها تبیین گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های برخی مراکز مهم شیعه‌شناسی در حوزه‌های جغرافیایی مختلف اشاره کرد و در پایان جلسه نیز به پرسش‌های دانشجویان پاسخ داد.

مطالب مشابه