برنامه ریزی آموزشی و درسی

برنامه ریزی آموزشی و درسی

کارشناسی ارشد | حضوری

«برنامه‌ریزی آموزشی سازمان‌دهی یا اصلاح فعالیت‌ها، تجهیز منابع و امکانات آموزشی برای تحقق بهتر اهداف تربیتی و افزایش کارایی است». در حالی که «برنامه درسی، طرح و نقشه یادگیری برای مخاطبانی معین است که شامل انتظارات و تجارب یادگیری در یک حوزه درسی است و تحت نظارت مؤسسه آموزشی برای نیل به اهداف خاصی توسط مدرس در کلاس درس به اجرا در می‌آید». برنامه‌ریزی درسی شامل مراحل نیازسنجی، طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی است که هماهنگ و همسو با مضامین مندرج در فلسفه تربیت طی می‌شود. گرایش برنامه‌ریزی آموزشی و درسی در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب که در سال 1401 تأسیس شده که مدیریت آن بر عهده دکتر حسن نجفی بوده و در نگاهی متوازن به تمهید سخت‌افزارهای آموزشی و تدبیر نرم‌افزار درونی آن در پی راهبری دانشجویان به سوی اهداف زیر است:

  • شناخت مبانی فلسفی، روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و اقتصادی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی
  • تحلیل و کسب تخصص لازم در حیطه مسائل برنامه‌ریزی آموزشی و درسی
  • زمینه‌سازی و ایجاد مهارت پژوهش بنیادی و کاربردی در زمینه برنامه‌ریزی آموزشی و درسی
  • تربیت کارشناسان ارشد برنامه‌ریزی آموزشی و درسی برای مراکز دانشگاهی، حوزوی و مدرسه‌ای
  • زمینه‌سازی برای ورود دانشجویان به دوره دکتری

* فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی و درسی همواره مورد پذیرش آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌های سراسری، علوم پزشکی، ادارات دولتی هستند و در فراخوان‌ها اعلام نیاز می‌شوند.

این گروه درسی در سال ۱۴۰۱ شروع به فعالیت کرده و مدیریت گروه آن بر عهده دکتر حسن نجفی است.