اخبار

درباره واحد مشهد

دانشگاه ادیان و مذاهب واحد مشهد در سال 1397 با انعقاد تفاهم‌ نامه‌ای با حوزه علمیه خراسان فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

حوزه علمیه خراسان با اینکه دومین حوزه علمیه کشور محسوب می شود، دارای رشته های تخصصی مرتبط با ادیان و مذاهب نیست و این نقیصه‌ای برای این حوزه کهن به شمار می‌آید.

در همین راستا، این حوزه با انعقاد تفاهم‌ نامه‌ای با دانشگاه ادیان و مذاهب گامی موثر برداشته و اقدام به برپایی چهار دوره دکترا در رشته‌های شیعه شناسی، وهابیت شناسی، دین پژوهی و مذاهب کلامی و یک دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت رسانه از میان طلاب کرده است که هم اکنون برخی از دانشجویان فارغ التحصیل و برخی در حال گذراندن پایان نامه خویش می باشند.

در نیمسال جاری 1401، دانشگاه ادیان و مذاهب واحد مشهد دارای پنج دوره دکتری حضوری در رشته های  شیعه شناسی، وهابیت شناسی، دین پژوهی، مذاهب کلامی و مطالعات زنان  و شش دوره کارشناسی ارشد حضوری در رشته های مدیریت رسانه، ادیان ابراهیمی، شیعه شناسی، مذاهب اسلامی، فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی و مطالعات زنان است.