کمپ

 1. ورودی دانشگاه
 2. سالن امام موسی صدر
 3. ساختمان اداری
 4. ساختمان آموزش
 5. کتابخانه و سالن مطالعه
 6. سالن شهید بهشتی
 7. مرکز تحقیقات ادیان و مذاهب – مدیریت آموزش الکترونیکی
 8. دانشکده حقوق – دانشکده عرفان
 9. دانشکده دین و هنر – دانشکده رسانه و ارتباطات
 10. دانشکده زن و خانواده
 11. دانشکده ادیان – دانشکده فلسفه – دانشکده زبان و فرهنگ ملل
 12. دانشکده شیعه شناسی
 13. دانشکده مذاهب اسلامی
 14. رستوران و کافی شاپ
 15. سالن شهید مطهری
 16. انتشارات
 17. مرکز کپی و پرینت
 18. کتاب فروشی
 19. نمازخانه و نمایشگاه

بازدید از دانشگاه

بازدید از محوطه دانشگاه و ساختمان دانشکده ها با هماهنگی قبلی برای عموم آزاد می باشد.

جهت هماهنگی بازدید لطفا با روابط عمومی دانشگاه تماس بگیرید.

بازدیدها از دانشگاه

موقعیت جغرافیایی دانشگاه