هیئت موسس و هیئت امنا

هیئت مؤسس دانشگاه ادیان و مذاهب عبارتند از: سید ابوالحسن نواب، محمدعلی تسخیری، محسن جوادی، حمید حوالی شهریاری، محمدعلی شمالی، علی‌رضا اعرافی، حمید پارسانیا، احمد واعظی، حسین توفیقی. پس از درگذشت آیت‌الله محمدعلی تسخیری، منصوره زارعان با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عضویت هیئت مؤسس درآمد. اعضای هیأت امناء دانشگاه ادیان نیز از هفت عضو حقوقی و پنج عضو حقیقی تشکیل یافته است. اعضای حقوقی عبارتند از: دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی (حمید حوالی شهریاری)، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) (رضا رمضانی گیلانی)، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حسین سیمایی صراف)، استاندار قم (بهرام سرمست)، رئیس دانشگاه (سید ابوالحسن نواب)، نماینده شواری عالی حوزه علمیه، و سه تن از اعضای هیئت مؤسس. اعضای حقیقی نیز عبارتند از: سیدرضا مؤدب، محسن جوادی، حسین توفیقی، حوران اکبرزاده، منصوره زارعان.