گروه مذاهب اسلامی
دانشکده مذاهب اسلامی

گروه مذاهب اسلامی

گروه مذاهب اسلامی یکی دیگر از گروه‌های دانشکده مذاهب اسلامی می‌باشد. این گروه چهار رشته دارد که یک رشته در مقطع کارشناسی ارشد و سه رشته در مقطع دکتری است. دانشجویان می‌توانند در رشته‌ی «مذاهب اسلامی» در مقطع کارشناسی ارشد، و در رشته های «مذاهب کلامی»، «مذاهب اسلامی گرایش تقریب» و «وهابیت شناسی» در مقطع دکتری تحصیل کنند. مدیریت این گروه بر عهده دکتر مهدی فرمانیان است.

مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات تاریخی، فقهی و کلامی مذاهب اسلامی دارند. شناخت شباهت‌ها، تفاوت‌ها و مبانی و تاریخ تطور مذاهب اسلامی از جمله اهداف رشته‌های مختلفی است که در این گروه تدریس می‌شود. دانش آموختگان این گروه می‌توانند با توجه به شناخت جامعی که از مذاهب اسلامی بدست می‌آورند، در امر گفتگوی بین مذاهب اسلامی نقش مهم و قابل توجهی ایفا کنند. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از فرق تشیع، اصحاب حدیث و سلفی گری، تاریخ مکاتب فقهی، کلام تطبیقی، جریان شناسی تقریب، تاریخ مذاهب فقهی، تاریخ مذاهب کلامی، سلفیه و تقریب، و شیوه‌های تبلیغی وهابیت.

رشته ها