گروه علوم قرآنی
دانشکده قرآن و حدیث

گروه علوم قرآنی

گروه علوم قرآنی در حال حاضر تنها گروه دانشکده علوم قرآنی می‌باشد. این گروه دو رشته دارد که یک رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع دکتری است. دانشجویان می‌توانند در رشته «علوم قرآنی» در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته «علوم قرآن و حدیث» در مقطع دکتری تحصیل کنند. مدیریت گروه علوم قرآنی بر عهده دکتر محمد تقی انصاری‌پور می‌باشد.

مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات نظری علوم قرآنی دارند. هدف این گروه تربیت محققانی است که با شناخت عمیق قرآن بتوانند دیدگاه‌های صحیح و مستند به بیانات قرآن و روایات معتبر را تبیین کنند. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از مبانی و روش تفسیر، مفردات و اعلام قرآن، تاریخ حدیث، تاریخ قرآن، اعجاز قرآن، تفسیر موضوعی، و نقد و تحقیق مکتب و روشهای تفسیری.

رشته ها