گروه مدیریت
دانشکده علوم اجتماعی، رسانه و ارتباطات

گروه مدیریت

هدف از تاسیس گروه مدیریت تربیت محققین و کارشناسانی است که با شناخت عمیق از معارف و ارزش‌های اسلامی در زمینه مدیریت همراه با شناخت علوم اداری و دانش مدیریت جدید قدرت تبیین نظام اداری و مدیریت مطابق با دیدگاه‌های اسلامی و طراحی مدل اجرایی مدیریت در سطوح مختلف در این رابطه را دارا باشند و بتوانند از عهده تدریس دانش مدیریت از دیدگاه‌های مختلف به‌صورت ویژه و دانش مدیریت به شکل عام برآمده و بتوانند حاصل تحقیقات انجام شده را در مراکز آموزش عالی حوزه و دانشگاه ارائه نمایند.

گروه «مدیریت» در حال حاضر یک رشته دارد که در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. مدیریت گروه «مدیریت» بر عهده دکتر سید مرتضی اسمعیلی طباء می‌باشد. مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات مدیریت دارند. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از «تحلیل آماری»، «نظام‌های اداری تطبیقی»، «سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت»، «رفتار سازمانی پیشرفته»، «فرآیند خط مشی‌گذاری»، «تئوری‌های مدیریت».

رشته ها