گروه مدیریت رسانه
دانشکده علوم اجتماعی، رسانه و ارتباطات

گروه مدیریت رسانه

در حال حاضر گروه «مدیریت رسانه» تنها گروه دانشکده رسانه و ارتباطات می‌باشد. این گروه به توسعه ادبیات رشته «مدیریت رسانه» در حوزه چالش‌های صنعت رسانه می‌پردازد. در حقیقت هدف اصلی این گروه تربیت پژوهشگر، محقق، مدرس و مشاور رسانه‌ای است که با شناخت به روز از سازمان‌های رسانه‌ای قادر باشند به مطالعه سازمان‌های موفق و غیر موفق در صنعت رسانه بپردازند و دلایل موفقیت یا شکست آنها را بررسی کند. گروه «مدیریت رسانه» می‌کوشد مدیریت رسانه‌ای را به عنوان یک مدیریت اقتصادی آموزش دهد و از طریق آموزش استراتژی‌های رقابتی و مدیریت تبلیغات و بازاریابی به دانش‌پژوهان مدیرانی خلاق تربیت کنند.

گروه «مدیریت رسانه» در حال حاضر یک رشته دارد که هم در مقطع کارشناسی ارشد و هم در مقطع دکتری دانشجو می‌پذیرد. مدیریت گروه «مدیریت رسانه» بر عهده دکتر سید رضا سجادی‌نژاد می‌باشد. مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات مدیریت رسانه دارند. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از مبانی فلسفی نظریه‌های سازمان و مدیریت، نظریه‌های اقتصادی رسانه‌ها، سیاستگذاری رسانه‌ای، مبانی مدیریت رسانه، و مدیریت استراتژیک رسانه.

رشته ها