گروه جامعه‌شناسی
دانشکده علوم اجتماعی، رسانه و ارتباطات

گروه جامعه‌شناسی

از اهداف تاسیس این گروه می‌توان به تربیت محققان برای شناخت عمیق معارف و ارزشهای اسلامی در بعد مسائل اجتماعی نام برد تا همراه با شناخت علوم اجتماعی و دانش جدید در این زمینه آماده ورود به مرحله تبیین دیدگاه‌های اسلامی در بعد نظام اجتماعی و طراحی مدل‌های اجرایی این نظام در زمینه‌های گوناگون شوند. همچنین این افراد بتوانند در ارائه و دفاع از دیدگاه‌های اسلامی از موضوع تخصص برخورد کنند.

گروه «جامعه‌شناسی» در حال حاضر دو رشته دارد که در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. مدیریت گروه «جامعه‌شناسی» بر عهده دکتر سید علی محمد رضوی می‌باشد. مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی جامعه‌شناسی دارند. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از دروسی همچون «نظریه‌های جامعه شناسی پیشرفته ۱ و ۲»، «اندیشه‌های اجتماعی متفکرین اسلامی»، «روش‌های تحقیق ۱ و ۲»، «برنامه‌ریزی جمعیت و نیروی انسانی»، «سمینار جامعه شناسی».

رشته ها