گروه مطالعات اسلامی به زبان خارجی
دانشکده شیعه‌شناسی

گروه مطالعات اسلامی به زبان خارجی

گروه مطالعات اسلامی به زبان خارجی یکی از گروه‌های دانشکده شیعه‌شناسی است. این گروه یک رشته به نام «مطالعات اسلامی به زبان خارجی» دارد که در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. تمرکز این گروه بر آماده سازی فارغ التحصیلانی با درک عمیق از اسلام به زبان انگلیسی است تا اهداف خاص اسلامی را بتوانند به دنیا بشناسانند. مدیریت گروه مطالعات اسلامی به زبان خارجی در حال حاضر بر عهده آقای دکتر …. می‌باشد.

مطالب و دروس ارائه شده در این رشته سمت و سوی مطالعات شیعی دارند. در این گروه هدف اصلی تحقق نگاهی جامع و کلان به تشیع است و با اهداف ترویجی و تبلیغی انجام می‌گیرد. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از: «مطالعات اسلامی در غرب»، «علوم قرآن و حدیث»، «الهیات تطبیقی»، «روش شناسی معارف اسلامی»، «نظام حقوقی اسلام»، «فلسفه» و … .

رشته ها