گروه زن و خانواده
دانشکده زن و خانواده

گروه زن و خانواده

در حال حاضر گروه زن و خانواده دومین گروه دانشکده زن و خانواده می‌باشد. در این گروه سعی بر این است که پژوهش در مسائل زن و خانواده با مطالعات عمیق اسلامی ارتقا و توسعه یابد و ابعاد مختلف حقوق زن بر اساس مبانی حقوق اسلامی تبیین شود. این گروه یک رشته دارد که در مقطع کارشناسی ارشد به صورت حضوری و پژوهش محور است. دانشجویان می‌توانند در این رشته تحصیل کنند. مدیریت گروه مطالعات زنان بر عهده … می‌باشد.

مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات زن و خانواده از منظر جامعه‌شناسی و دینی دارند. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از «زن در قرآن»، «روانشناسی زن»، «جامعه‌شناسی جنسیت»، «اصول حاکم بر نظام حقوقی خانواده در اسلام».

رشته ها