گروه روانشناسی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

گروه روانشناسی

گروه روانشناسی  یکی از جدیدترین گروه‌های دانشکده ادیان و مذاهب است. این گروه در حال حاضر دو رشته دارد که در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. دانشجویان می‌توانند در رشته «روانشناسی عمومی» و رشته «روانشناسی شخصیت» در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کنند.
مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه روانشناسی عمومی پیشرفته روش های آماری پیشرفته، روش‌های تحقیق در روانشناسی، نظریه‌های شخصیت، انگیزش و هیجان، روانشناسی احساس و ادراک، روانشناسی یادگیری و تفکر، پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی و … در مقطع کارشناسی ارشد و در گرایش عمومی تدریس می‌شود. این رشته عمومی بوده و دانشجویان به بیشتر مباحث روانشناسی تسلط پیدا می‌کنند. حضور رشته روانشناسی عمومی به عنوان یک رشته دانشگاهی توسط دانشگاه‌ ادیان و مذاهب رویکرد این مجموعه را نسبت به تدریس این رشته جدید التأسیس در دانشگاه مشخص می‌کند.
بیشتر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته روانشناسی عمومی می‌توانند در مراکز دولتي نظير بهزيستي، شهرداری، نيروي انتظامي، سازمان زندان‌ها، کانون اصلاح و تربيت، مدارس، وسازمان بهزیستی و … فعالیت کنند.

رشته ها