گروه حقوق
دانشکده حقوق

گروه حقوق

گروه حقوق در حال حاضر تنها گروه دانشکده حقوق می‌باشد. این گروه یک رشته دارد که در چهار گرایش حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل ارائه می‌شود. دانشجویان می‌توانند در رشته حقوق با گرایش مورد نظر خود در مقطع کارشناسی ارشد یا در مقطع دکتری تحصیل کنند. مدیریت گروه حقوق بر عهده‌ی دکتر علی صادقی می‌باشد.

مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات حقوقی دارند. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از تاریخ حقوق اساسی، حقوق تطبیقی، آیین دادرسی، حقوق مدنی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق کیفری عمومی، حقوق کار تطبیقی.

رشته ها