جلسه صمیمانه جناب دکتر حسینی با مدیران و کارشناسان دانشکده تاریخ

جناب دکتر حسینی ، ریاست محترم دانشکده تاریخ ، شنبه 7 خرداد 1401 ، دیداری صمیمی با مدیران و کارشناسان و کارکنان دانشکده تاریخ همراه با صرف صبحانه کاری داشتند.

ایشان در ضمن این جلسه صمیمی که با هدف قرابت بیشتر و صمیمیت و همدلی اعضای دانشکده برگزار شد نکاتی در جهت بهبود عملکرد مثبت و ارتقای کارایی اعضا و دانشکده مطرح کردند.

دکتر حسینی مطرح کرد : دانشجویان عراقی ، مجاورین اهل بیت هستند و اکرام و احترام ایشان در حکم تکریم اهل بیت علیهم السلام است لذا در جهت رفع حوائج ایشان و کمک در مسائل ایشان باید کوشید و نهایت اهتمام را بذل کرد.

رئیس دانشکده تاریخ بیان داشت : رعایت نظم کاری ، تعامل مثبت و محترمانه با دیگر اعضای دانشکده ، اکرام و نهایت کوشش در رفع حوائج مراجعین و دانشجویان عزیز ، بذل سعی در ادای وظایف و درخواست های محوله به ایشان ، باید بیش از پیش سرلوحه کار اعضای دانشکده قرار بگیرد.

ایشان همچنین بار دیگر از زحمات جناب دکتر زرقانی در سمت جدید ایشان تقدیر کرد و خیر مقدم مجددی به مدیران شایسته جدید ، جنابان آقایان دکتر زارع و دکتر بیگدلی ، ابراز داشتند و این نوید را دادند که با تلاش این سه بزرگوار دانشکده تاریخ و به طبع دانشگاه ادیان و مذاهب به اهداف عالیه خود نزدیک تر خواهد شد.

این جلسه به صرف صبحانه کاری  با فضایی گرم و صمیمانه همراه بود و هریک از اعضا فرصت بیان دغدغه ها و پیشنهادات خود را داشت و در پایان جناب دکتر حسینی ضمن تقدیر از زحمات کادر و قبول دعوت ، قول برگزاری بیشتر از این دست جلسات را در جهت نزدیکی بیشتر قلوب و انتقال نکات مهم کاری مستحدثه ، بیان داشتند.

مطالب مشابه

انجمن علمی شیعه‌شناسی برگزار می‌کند؛

بازخوانی قهرمان عاشورا از منظرهای تاریخی، اسطوره‌شناسی و جامعه شناسی

به گزارش روابط‌ عمومی دانشگاه، انجمن شیعه‌شناسی دانشکده شیعه‌شناسی نشست «بازخوانی قهرمان عاشورا از منظرهای تاریخی، اسطوره‌شناسی و جامعه‌شناسی» را برگزار می‌کند. بنا بر این گزارش اطلاعات این نشست به شرح زیر است: سخنرانان: دکتر…

نهضت عاشورا
به همت انجمن علمی دکتری فرق تشیع؛

نشست علمی با موضوع «رهیافتی به نهضت عاشورا در آثار زیدیه» برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، انجمن علمی دکتر فرق تشیع در دانشکده تاریخ نشست علمی با موضوع «رهیافتی به نهضت عاشورا در آثار زیدیه» را روز یک‌شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ با ارائه جناب آقای…